Ångest


http://www.umo.se/Filmer-tester-och-spel-pa-UMO/Filmer-fran-Ramp/Om-psykisk-ohalsa/Om-angest/
På länken ovan visas en film som jag tycker var en bra beskrivning på hur ångest fungerar.

Vilka får ångest och varför?

Faktum är att hela 10% av världens befolkning har upplevt ångest på nåt sett.
Den vanligaste är att man får ångest under barndomen eller under tonåren.
Vid stress eller andra problem i livet är det vanligare att man får ångest än när man har det lugnt runt omkring sig.
Orsaken till ångest är både biologiska och psykologiska, att ha upplevt något i sin barndom som inte är bearbetat kan leda till att man utvecklar ångest.
30% av alla barn som har ångest har ärvt det av sina föräldrar som även dom har haft det. För ungefär 20-30 år sedan fick man ''bota'' sig själv genom att dricka alkohol och det resulterade i att allt fler utvecklade ett alkoholproblem och sjukdomen blev allt värre.
g.png

Vad är ångest?

Ångest är en neurotisk störning som påverkar den psykiska hälsan. Den psykiska oron övergår ofta till fysisk smärta och symptomer av olika slag. När man känner ångest är det som ett varnings tecken för fara fastän det kanske inte alls är någon fara utan att man själv känner att det är de.

Hur känns det för en person som upplever ångest?

En rädsla dyker upp som gör en så rädd att man kan uppleva hjärtklappningar, svettning skakningar och andra olika symptomer som man ofta får när man känner sig rädd.
Men rädslan är oftast värre än det som man är rädd för. Att ha ångest kan begränsa personen att göra saker som för många andra är normalt därför är det viktigt att behandla problemet! Oron kan ta över så att man stänger ute andra känslor och inte slappnar av, så som att känna sig glad kan vara mycket svårare när man oroar sig eller har ångest över något som ska hända.
ngestbild.jpg

Hur blir jag fri från min ångest?

Kognitiv beteendeterapi är enligt comunicera.se det bästa sättet att arbeta med sin ångest på. Då arbetar man med att ändra de negativa tankarna som rör problemet.
Det är även viktigt att veta hur tankar, känslor och beteende hör ihop. Medicin kan också hjälpa och det finns många olika sorters mediciner man kan ta.

Källor:
Comunicera.se
web4health.info
umo.se
och även boken ''begreppet ångest'' av Sören Kierkegaard