http://idastark.wikispaces.com/%C3%A5ngestÅngest är något vi alla känner till, det är ett sinnestillstånd som karakteriseras av rädsla eller oro. Ångest kan

vi få av olika saker, till exempel om någon nära släkting till oss dör, vid en olycka eller en skilsmässa. Det kan

även vara mer vardagliga saker som när man ska hålla ett föredrag eller gå på en arbetsintervju. Man kan

också få ångest av att dricka alkohol eller använda droger. Ångest är en del av det vanliga livet, men det kan

också vara ett sjukligt fenomen. Det finns dock ingen klar gräns mellan vad som är vanlig eller sjuklig ångest.

Människor med svår ångest kan kan uppleva så starka känslor och reaktioner i kroppen att de tror att de håller

på att bli galna, och vissa fall även ska dö. Efter en sådan upplevelse väljer vissa människor att göra allt för att undvika

att få det igen. Då kan man få ångest av att man är rädd för ångest, och den sorts av ångest kallas förväntansångest.
http://www.youtube.com/watch?v=gQu7TDCT8vg&feature=related - Psykologen Sara Widén förklarar ångestkurvan.


Hur uppkommer ångest?

Vad orsakar ångest?

Oftast beror det på stress i våran vardag. Ångest är vanligtvis en reaktion på utomstående krafter, och vi har en tendens av att göra

oss själva oroliga med negavt tänk, så som att ofta berätta för oss själva att det värsta kommer att hända.

Ångestsyndrom kan orsakas av:


Miljö-och externa faktorer:

Stress på skolan/arbetet

Stress i en personlig relation (äktenskap, vänskap, skilsmässa)

Stress om ekonomi och pengar

Trauma från händelser som missbruk, övergrepp, eller död av en nära anhörig

Syrebrist i områden på hög höjd


Mediciniska faktorer:

Biverkningar från läkemedel

Sympton eller stress av en allvarlig medicinisk sjukdom

Brist på syre från emfysem, eller lungemboli (en blodpropp i lungan)


Genetik:

Det har antytts av vissa forskare att en familjehistoria av ångest ökar sannolikheten för att en person kommer att utveckla den. Vissa människor kan ha en genetisk predisposition, dvs en genetisk grund för att ärva detta så som andra sjukdomar. På så sätt gör det chansen större att man drabbas av ångestsyndrom.


Hjärnans kemi:

Forskning har visat att personer med onormala nivåer av vissa signalsubstanser i hjärnan är mer benägna att drabbas av generaliserad ångest. När signalsubstanser inte fungerar, hjärnans interna kommunikationsnätet bryter ner, och hjärnan kan reagera på ett olämpligt sätt i vissa situationer. Detta kan leda till ångest.


Droganvändning och missbruk:
För att döva ständig ångest börjar många människor med droger och alkohol som senare kan leda till missbruk.


Vanliga tecken vid ångest

En människas ångest är individuell. Förutom att ångest påverkar hur du mår psykiskt tar den sig ofta

kroppsliga uttryck, som t.ex:

 • Hjärtklappning

 • Svettningar

 • Klump i halsen

 • Spända muskler

 • Domningar

 • Illamånde

 • Yrsel

 • Tryck över bröstet

 • Sömnsvårigheter


Ångestsjukdomar

Var femte person riskeras att drabbas av ångestsjukdom någon gång i livet.

Det gör ångestsjukdomar till en av de vanligaste psykiska störningarna. Till ångestsjukdomarna räknas:

 • Paniksyndrom. Det Innebär plötsliga ångestattacker.

 • Tvångssyndrom. Det innebär obehagliga tvångstankar och tvångshandlingar.

 • Social fobi. Det är en sjukdom där det finns en stor rädsla för att stå i centrum för andras uppmärksamhet och att göra bort sig.

 • Specifika fobier. Det handlar om en stark rädsla för något särskilt, till exempel ormar.

 • Generaliserat ångestsyndrom. Det kännetecknas av ständig oro.


Vad kan man göra för att undvika ångest?

 • Respektera och reflektera över dina känslor.

 • Berätta om din ångest. Försök att sätt ord på dina känslor. Det är bra att berätta om ångesten för någon som

du har förtroende för, till exempel en anhörig eller vän.
 • Undvik negativ stress. Negativ stress kan vara påfrestningar i en relation, ensamhet eller arbetet.

 • Sov ordentligt.

 • Öva dig på att slappna av.

 • Rör på dig. Promenera eller hitta ett annat sätt att aktivera dig, gärna tillsammans med en god vän. Det gör att ångesten lättar.

 • Undvik alkohol. Många använder alkohol, det kan ge tillfällig lindring. Men ångesten kommer tillbaka, ofta värre än tidigare.

 • Dra ner på koffein och nikotin. Mycket kaffe och cigaretter (eller andra former av nikotin) kan i sig ge ångestsymtom och sömnsvårigheter.


Av: Ida Stark och Sanna Riekkola