aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIdentitet


who-am-i_125956776_138742420.jpg


1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar födelsedag med många andra så får du fyra sista siffror vilka är unika för din person. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna är det som visar vilket kön personen har, udda för män och jämna för kvinnor. Samma år som man fyller 100 år byts strecket (-) mellan siffrorna i personnumret ut till ett plus (+). Siffran i personnumret som anger kön byts ut om personen genomgår ett officiellt könsbyte. Det är ett brott att använda någon annans identitet, men en identitet är så mycket mer än bara ett personnummer. Namn, kön, läggning, kultur, religion och värderingar är alla en del av din unika identitet.

Man kan också argumentera huruvida endast har en identitet. Du beter dig ju inte på samma sätt med dina föräldrar som du gör med dina kompisar eller med främlingar. På grund av dessa tankar anser vissa att man har en social identitet (hur andra uppfattar en) och en personlig identitet (vår självuppfattning och självbild). Våra roller i de olika grupper vi medverkar i är dock utan tvekan alla en del av vår identitet.

I think history is inextricably linked to identity. If you don't know your history, if you don't know your family, who are you? - Mary Pipher

Identitetsbyggandet börjar redan i unga år och det finns många olika grundförutsättningar. För tvillingar är det vanligt att de får en gemensam uppväxt eftersom att dem är varandras spegelbilder. Det är inte ovanligt att den ena tvillingen föra den andres eller en gemensam tala för dem båda. Att ha en tvilling kan vara bekvämt på det sättet att man har någon som förstår en och delar mycket av samma erfarenheter men det är också viktigt att de får varsina separata identiteter.

Den kraftigaste utvecklingen sker oftast under tonåren och puberteten, tiden då man bryter sig fri från sina föräldrar och börjar stå på egna ben. Fokuset blir större gentemot kompisarna och skolan med hemmet och familjen som en bas att falla tillbaka på. Att veta sin bakgrund är grundläggande för identiteten. Som ung provar man ofta på olika roller och stilar för att till slut hitta en där man känner att man trivs och blir accepterad. Det är oftast under den här tiden som könsidentiteten och den sexuella läggningen upptäcks. För den som inte har en identitet eller läggning inom normen kan det vara väldigt jobbigt om man möts av motreaktioner. Att uthärda påhopp för den man är eller att tvingas trycka undan sina egentliga värderingar skapar en osäker karaktär eller ett alter ego som man använder för att stå ut med vardagen och är inte en upplevelse som någon borde behöva gå igenom. Det är viktigt att känna att man har en passande identitet så att man kan känna sig trygg i sig själv och inte känner sig tom och vilsen, vilket i långa loppet kan leda till depressioner.

Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. - Erich Fromm


tonaring.gif
identitet.gif
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIllustrationer: Nausikaa

Att förlora en familjemedlem, idol, partner eller annan stark förebild kan ge upphov till en kris i livet. När någon som har funnits där, som man har skapat en plats i livet åt och som plötsligt försvinner eller dör kan ge en känslor av förvirring och bortkommenhet. Alla hanterar och kommer ut ur kriser olika så det finns inget som bevisar att den självständiga skulle klara sig bättre än någon som är mindre självständig som person. En sorts försvarsmekanism som kan uppkomma under kris är identifikation vilket innebär att man försöker efterlikna någon annans tankar och egenskaper. Motsatsen till detta är projektion då man flyttar över sina karaktärsdrag på någon annan.

If in the last few years you haven't discarded a major opinion or acquired a new one, check your pulse. You may be dead. - Gelett Burgess


Ofta finns det något i ens identitet som blir ens signum, något som man alltid kopplas ihop med. Det kan vara något negativt eller positivt beroende på vad för egenskap det är. Att sedan skiljas från detta signum kan vara både befriande, förödande eller en utmaning. Ens identitetsutveckling står aldrig stilla, du kommer inte vara samma person om tio år som du är idag. Du kommer att ha nya erfarenheter, tankar och ha mött nya människor som har haft en större eller mindre påverkar på ditt liv. Inom filosofin finns det olika sätt att se identiteten över tid. Våra celler förändras, vi åldras, ömsar skinn och tappar hår men den åttaåring som idag är åttio ser vi fortfarande som samma person. Om däremot en hjärntransplantation sker eller om en helt ny kropp med samma huvud skapas så är det inte lika självklart om det är samma person.


Ett exempel på detta är Theseusskeppet.

"Skeppet med vilket Theseusoch Atens ungdomar återkom från Kreta hade trettio åror och bevarades av atenarna till och med Demetrius Phalereus tid, eftersom man tog bort de gamla, ruttnande brädorna och ersatte dem med nya, starkare brädor. Skeppet blev ett verkligt exempel bland filosoferpå den logiska frågan om ting som växer: vissa tyckte att det var samma skepp; vissa tyckte att det inte var det."

Theseus ursprungliga skepp renoverades och efter det så återanvändes plankorna för att bygga ett nytt skepp. Men vilket skepp har nu Theseus egentligen seglat? Det finns vidare funderingar om detta för den som vill läsa.


Källor:
Patientföreningen Benjamin
Psykologiguiden.se
Psykologi A B - lärobok för gymnasiet av Martin Levander (2003)
Vardguiden (Skolbarn 6-12 år och Tonåringar 13-19 år)
Skatteverket