Kärlekens Konst

"Att inte ha blivit älskad är otur, att inte kunna älska - det är olycka." Albert Camus (1913-1960)

pohn-vbhu_136770324.jpgwhat-is-love.jpgwhat_is_love.jpg


Vi har läst boken Kärlekens Konst, skriven av Erich Fromm.


Frågeställningar att diskutera:
 • Hur kan man definiera kärlek?
 • Finns det olika sorters kärlek?
 • Kan kärleken ta slut?
 • Hur viktig är kärlek?
 • Kan man känna kärlek inför vad som helst?
 • Är det själviskt att berätta sin otrohet för den man älskar?
 • Är vi i vårt västerländska värld påväg till ett samhälle utan äkta kärlek?


Erich Fromm anser att kärleken är en konst. Om sådant är fallet måste vi lära oss att älska, precis som man måste lära sig inom hantverkarkonst eller läkekonst för att kunna skapa ett konstverk. Att lära sig innebär också att man blandar teori med praktik. Fromm hävdar att kärlekens praxis kräver koncentration, disciplin och tålamod, precis som när man lär sig andra konster.


”Den som ingenting vet älskar heller ingenting. Den som ingenting kan göra begriper ingenting. Den som ingenting begriper är en ovärdig människa. Men den som begriper han älskar, uppfattar, iakttar... ju större kunskap, desto större kärlek.... Den som inbillar sig att alla frukter mognar på samma gång som smultronen vet ingenting om druvor.” Paracelsusea

Många anser att kärlek är något som man plötsligt drabbas av, medan Fromm anser att kärlek är något som successivt växer fram och kräver aktiv ansträngning. Kärlek är en orientering som hänför sig till alla och inte till en enda. Fromm menar att kärlek till en enda är ett felaktig påstående då man måste älska omvärlden för att älska. Kärlek är inte bara en känsla det är även en attityd. Den gör oss sympatiskt inställda till omvärlden inte till ett enskilt objekt.
För att få kärlek att hålla måste kärleken vara en viljeakt, du måste viga ditt liv i någon annans. Det är ett beslut och ett handlande och endast genom detta kan du fortsätta att älska. From menar att kärleken måste ges första prioritet, den måste sättas före framgång, prestige, pengar och makt.

Enligt Fromm är huvudvillkoret för att kunna älska är att man övervinner sin narcissism, dvs. den överdrivna tron på sin egen förmåga. Med övervinandet av sin egen narcissism, måste man uppnå förmågan att se människor och saker objektivt, och inte bara från sina egna perspektiv. Fromm menar att grunden för objektivitet, förnuft och i sin tur underliggande orsaker till emotionella attityder är ödmjukhet. From betonar att narcissism inte kan likställas med egenkärlek. Han menar att problemet inte ligger i att kunna älska utan att bli älskad. Ett fenomen som endast är möjligt om du älskar dig själv. Därför är egenkärleken en viktig del för att uppnå kärlek. Själviskhet är ett resultat av brist på egenkärlek. Förmågan att älska kräver också tro. Fromm betonar att denna tro även kräver mod, att våga ta en risk, och att våga drabbas av smärta och besvikelse

Fromm tar upp olika typer av kärlek. : kärlek, moderskärlek, erotisk kärlek, egenkärlek och kärlek till Gud. De gemensamma dragen för de olika typerna grundar sig på omsorg, ansvar, respekt och insikt. Den starkaste av all kärlek är moderskärlek då denna är villkorslös.


Vår uppfattning av kärlek består även av ett flertal skenbara typer av kärlek. Några exempel är:
 • Avgudadyrkande, ofta kallad pseudo-kärlek eller sann kärlek uppstår vid personer utan identitetskänslor. Man avgudar sin älskade som ett sätt att projicera sina egna förlorade krafter.
 • Sentimentala kärlek, som manifesteras i ställföreträdande tillfredsställelse från konsumtion av romantiska filmer, berättelser och sånger. Denna kärlek finns bara i tanken
 • Projektiva mekanismer uppstår som en fördjupning i den älskades brister för att komma ifrån sina egna

  Fromm ser på det framväxande västerländska samhället med oro. Han menar att människan förlorat sin kontakt med sig själv, sina medmänniskor och naturen. Vi är ensamma i världen och försöker fylla vårt tomrum med konsumtion. Han menar även vi tappat de grundläggande egenskaperna för kärlek, koncentration, disciplin och tålamod i vårt västerländska samhälle. Detta menar han beror på att vi i vårt arbete hela tiden styrs av disciplin, detta resulterar att vi på fritiden endast vill koppla av. Disciplin bör inte tvingas fram, utan det bör vara en viljeyttring. Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt tålamod, allt ska gå snabbt och ske direkt. Även vår koncentration är försämrad. Detta kan vi träna upp genom att bara vara ensamma, utan tv, dator och musik.

Efter att ha läst den här boken började vi fundera på huruvida vi anser att kärlek är en konst. Det är viktigt att komma ihåg att man får inte blanda ihop kärlek med förälskelse. Kärlek är något helt annat, en förälskelse kan gripa tag om vårat hjärta utan att vi kan påverka känslan. Förälskelse försvinner medan kärlek står kvar. Vi tror att kärlek växer fram som ett djupt band fyllt av känslor efter att vi lärt oss att uppskatta, acceptera och respektera varandras likheter samt olikheter.

Vi tror att en grundpelare för att kärlek ska växa fram är att man vågar öppna upp sig och våga bli sårad. Runt omkring oss är det ganska ovanligt att man ser en riktigt stark kärlek. Ofta är den kärlek man talar om en bonus i tillvaron där man får känna närhet, efter det att andra idag livsviktiga kriterier uppfyllts såsom karriär eller att vara omtyckt av personer i sin omgivning. Många människor som påstår sig dela en stark ömsesidig kärlek visar i många fall inte repsekt gentemot varandra eller är tillräckligt öppna för att en "riktig" kärlek ska flöda. Det är omöjligt att tvinga någon till kärlek, eftersom kärlek är något man verkligen ska vilja ge någon annan.

Men för att man ska kunna vara respektfull mot varandra och acceptera varandras olika sidor krävs det att man först accepterar alla sidor hos sig själv, vilket inte är det allra lättaste. Att fullständigt våga lita på någon är svårt i dagens samhälle eftersom många av oss gång på gång fått djupa känslomässiga sår efter att förtroenden brutits. Skilsmässa är ett tydligt exempel på att kärlekens konst är svår att behärska. Kärlek är något som växer fram från våra hjärtan, men det kanske är som Fromm säger; att det är en lärdom att ge och ta riktig kärlek.VarförVarför skall man älska den man ändå aldrig får,
varför tändes i mitt hjärta
kärlek vid så unga år.

Varför skulle vi väl mötas,
varför korsar du min stig,
ödet förde oss tillsammans
säg mig varför träffade jag dig.

Jag har kämpat, jag har lidit
smärtans bistra kval för dig,
men du kan väl inte hjälpa
att du inte älskar mig.

Jag skall älska dig för evigt,
dig för evigt hålla kär,
älska blott och tåligt lida,
fast jag nu förskjuten är.

Trots att hjärtat skall förblöda,
inget hindra kan dess kval,
endast döden kan oss lösa,
ifrån denna jämmerns dal.

Den som älskat aldrig glömmer,
den som glömt ej älskat har,
den som älskade och glömde,
visste ej vad kärlek var.
Karin Boye


Bildförteckning:
Bild 1

Bild 2

Bild 3
Tryckta källor: Fromm, Erich (1984). Kärlekens Konst. Stockholm, Bokförlaget Natur & Kultur.