eufori.jpg
lycka4.gif


synonymer för Eufori är: stark lyckokänsla, upprymdhet, välbefinnande, lyckorus, exalterad känslostämning och kick

Eufori
Det är enkelt och fritt
det är bländande vitt
det är kärlek i lust och i nöd
Det är vänskap på gång
det är fritt ifrån tvång
och jag anar en brinnande glöd
Det är ljust på vår stig
du är kvinnan för mig
vår gemenskap är fylld utav kraft
Jag vill följa dig ut
på en väg utan slut
där vi glömmer de smärtor vi haft
Det är nu det är dag
det är du det är jag
det är vi i eufori
http://www.poeter.se/viewText.php?textId=1310991
‍‍‍‍‍‍‍Citat
"Det är utan vidare klart, att lyckan dels beror av yttre förhållanden, dels av människan själv."

" En människa, som är olycklig, ansluter sig i regel till en dyster livssyn, medan en lycklig människa ser ljust på saker och ting: båda kunna ge sin livssyn skulden till antningen olyckan eller lyckan, medan orsaksförhållandet här är det omvända."

"Vissa saker äro ofårnkomliga för de flesta människors lycka, men det är enkla saker: föda och bostad, hälsa, kärlek, framgång i arbetet och aktning från den krets man tillhör. För somliga är också föräldraskap nödvändigt. Där sådant saknas, kunna endast undantagsmänniskorna vinna lycka, men där man kommit i åtnjutande eller kan komma i åtnjutande av dem genom klokt inriktade strävanden, lider den människa, som ändock är olycklig av någon självlig defekt, som om den är allvarsam kan påkalla en psykiatrikers hjälp men i vanliga fall kan botas av patienten själv, förutsatt att han griper sig an med saken på rätta sättet"

"Men törntaggarna riva sönder den värmande dräkten, och de kalla vindarna blåsa in genom revorna, och den som vant sig vid värmen lider ännu mer av dessa vindar än den som från början härdat sig."

"Den lyckliga människan är den som lever objektivt, som har fria sympatier och vidsträckta intressen, som betryggar sin lycka genom dessa intressen och sympatier och därigenom att de i sin tur göra henne till föremål för många andras sympatier och intressen."

"Det lyckliga livet är i utomordentligt hög grad detsamma som det goda livet."

"Den lyckliga människan är den som icke lider av någon av dessa brister i samhörighet, vars personlighet varken är splittrad inom sig själv eller i harnesk mot världen. En sådan människa känner sig som medborgare i universum, njuter fritt av det skådespel det erbjuder och de glädjeämnen det skänker, oroas icke av tanken på döden, emedan hon icke känner sig verkligt skild från dem som skola komma efter henne. Det är en sådan djup, instinktiv enhet med livets ström, som den strösta glädjen bor."


Citat från boken: "hur nutidsmänniskan blir lycklig".


Fakta
lyckligP_Jobbet469_186805b.jpg

Termen Eufori används ofta i vardagligt tal för att uttrycka extrem lycka, överdrivet välbefinnande och upprymdhet.
Eufori går att uppnå av överdrivet fysiskt eller psykiskt tillstånd som bland annat kan framkomma av psykoaktiva droger och kan inte i stor mängd uppnås i normalt tillstånd. Vissa naturliga beteenden så som verksamheter som leder till orgasm kan framkalla kort tillstånd av eufori. Även när man upplever kärlek eller tillfredsställelse inom idrott kan man känna en smula eufori.

Vissa känner också att de upplever eufori av vissa religiösa eller andliga ritualer och meditation.
Eufori kan vara resultatet av en psykisk störning så som bipolär sjukdom, skallskada och hypertyreos. Kan också uppträda med sjukdomar som påverkar nervsystemet såsom syfilis.
En studie har visat att löpare uppvisar höga nivåer av endorfiner som binder till flera regioner i hjärnan, mest frontala regioner och där med positiva känslor. Den visar att endorfinerna påverkar den euforiska upplevelsen orsakad av träning.

Som följd av detta så föreslås det ofta att deprimerade och ångestfyllda människor ska ut och löpa ofta för bättre välmående.
Droger som framkallar euforiska känslor
  • **Cannabis**, den viktigaste ingrediensen i denna anläggning har lugnande och euforiska egenskaper.
  • Stimulantia: framkallar ett hyperaktivt beteende, eufori, ofta uttryckt överdriven socialitet tillexempel som en mycket överdrivet pratsam person. Amfetamin är det mest kända läkemedel i denna kategori.
  • MDMA: Den euforiska droger som ecstasy är populära bland unga vuxna. Användare upplever kortsiktiga känslor av eufori, säv av energi och ökad smidighet."[19]
  • Opium: Denna drog ger dåsighet och en känsla av eufori och minskar smärta. Morfin och kodein är opium derivat.
  • Kattmynta Kattmynta innehåller ett lugnande ämne. Hos katter det framkallar det beteenden som gör att katten: sniffar, slickar, tuggar, huvudet skakar, rullande, och gnugga som är indikatorer på njutning. Kattmynta får dock inte samma svar på människor.
källa: wikipedia
Vi vill alla bli lyckliga, men hur gör man?
Det är fascinerande hur lika människor egentligen tänker, även om vi på ytan skiljer oss åt. Alla har vi samma grundläggande behov, oberoende av de sociala roller vi spelar - vi vill alla bli lyckliga.

Att känna sig olycklig är inte ett problem som endast människor på vissa nivåer upplever. Det är ett problem som alla människor, på alla nivåer, kan känna igen sig i. De yttre behoven skiljer sig från olika individer, men de verkliga behoven är gemensamma för alla människor.

Ofta vet vi inte själva vilka verkliga behov vi har, eller vad det är vi egentligen söker. Det enda vi känner är en önskan om att livet i vissa avseenden vore annorlunda.

Vad är lycka?
Innan vi börjar fundera på vad vi behöver för att bli lyckliga,måste vi definiera begreppet lycka. Det är inte alldeles enkelt att ge innebörden av ordet lycka på några få rader, eftersom lycka är en känsla. Det går därför inte att ge en exakt definition av vad det innebär att vara lycklig.Lycka kan liknas vid en känsla av att se en mycket djup mening med sitt liv. Lycka beskriver också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron, samt att kunna uppleva kärlek till livet och allt levande runtomkring oss. Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor. Den är baserad på en villkorslös kärlek till livet.

Är lyckan förgänglig?
Vi har ofta uppfattningen att lycka är ett förgängligt tillstånd, som växlar beroende på yttre omständigheter. När solen skiner känner vi oss lyckliga och när det regnar känner vi oss olyckliga. Men verklig lycka är inte förgänglig. Alla människor gör försök att skapa lycka i sina liv, men någonstans i vår strävan efter att bli lyckliga sker en grov feltolkning av begreppet.

I de flesta människors ögon är lycka detsamma som tillfredsställelse. Därför strävar vi efter att nå tillfredsställelse, trots att vårt yttersta mål egentligen är upplevelsen av verklig lycka. Vi blir förvånade när saker som i början ger oss en stark tillfredsställelse plötsligt upphör att betyda något för oss. Vi behöver genast ett nytt stimuli för att känna oss nöjda med tillvaron.

Lycka och tillfredställelse är två olika saker, där den senare alltid bara är en tillfällig känsla som bygger på beroende.

”Om jag får en ny Mercedes CL 600 blir jag lycklig”
Många tror att lycka skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt en brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Mercedes CL 600 blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar.

Vi vänjer oss med tiden vid alla yttre objekt, oavsett hurfantastiska de förefaller vara till en början. Efter ett tag behöver vi nya, starkare stimuli för att uppleva tillfredsställelse. Det är lätt att hamna i en fälla där vi gör hela livet till en jakt på yttre bekräftelse. Problemet med ett sådant liv är att lyckan vi försöker skapa är baserad på yttre faktorer.

Lycka som grundar sig på materiella ting är mycket sårbar. Det materiella är förgängligt och verkligheten runt oss förändras hela tiden. Verklig lycka är inte förgänglig, eftersom den bara kan skapas inom oss och är oberoende av materiella ting.

Det högsta, gemensamma målet för alla människor är att vivill bli lyckliga. Det finns inte någon människa som vill vara olycklig. Alla har vi också en uppfattning om varför vi inte är lyckliga. Det handlar oftast om yttre behov som är otillfredsställda, som brist på pengar, bekräftelse och status. Dessa behov har blivit en ersättning för vad vi egentligen behöver.


Är brist på pengar verkligen skälet till olycka?
Brist på pengar är ett av de vanligaste skälen som människor anger till varför de inte känner sig tillfreds med sina liv. Tro mig när jag hävdar att pengar aldrig är det verkliga skälet till varför en människa inte är lycklig. Jag har genom mitt arbete varit i kontakt med många mycket framgångsrika människor, men inte en enda av dem känner att framgången har gjort dem lyckliga som människor.

När man frågar framgångsrika människor vad deras högsta önskan är, blir svaret oftast: ”Att kunna uppskatta mig själv och glädjas åt den framgång jag har skapat.” De vet att de borde vara lyckliga, men de kan inte. Vanligtvis kompenserar de sin olycka genom att jaga mer bekräftelse. Det duger inte längre med lyxbilar, båtar och hus vid havet. Anledningen till att de fortfarande känner en tomhet inombords, är givetvis att de saknar eget privatjet!

Detta kan låta absurt för någon som knappt har råd att betala sina räkningar. Men olyckan känns lika verklig för en rik person som för en person med begränsade ekonomiska resurser. Skillnaden är att människor med mycket pengar, stor makt eller hög social status ofta är ännu mer medvetna om sin olycka. De lever i överflöd, men det fattas fortfarande något. Det som fattas låter sig inte köpas för alla pengar i världen.

Artikel: http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?tem=30&art=155lycka-2.jpg


Lyckan är inte målet - Lyckan är vägen dit.