external image beroendeproblematik+missbruk.jpgexternal image beroendemissbruk.gifexternal image missbruk.jpg

Missbruk


Vad är ett missbruk?


Ett missbruk är då man använder droger, saker eller behandlar människor på ett sätt som anses felaktigt och när man fortsätter att ställa till det för sig genom ett beteende eller en drog, som t.ex att man är alkoholpåverkad då man kommer till jobbet eller ifall man kör bil narkotikapåverkad. Natruligtvis så kan man inte säga att en person som har kört bil påverkad en gång är en missbrukare.

Många gånger ser man beroende och missbruk som samma sak, men det finns skillnader. Ett missbruk går oftast att bryta sig ur och arbeta sig igenom det ifall man inser vikten utav dom negativa konsekvenserna som det kan leda till. Ett beroende är däremot betydligt svårare att ta sig ur än ett missbruk. Ifall man är beroende och itne får i sig substansen man är beroende av kan det leda till att man får kroppsliga besvär som t.ex: skakiga händer, illamående, trötthet, feber och frossa. Det kan även påverka en psykiskt ifall man inte får i sig substansen genom att man t.ex känner stress, får ångest, oro, koncentrationsproblem och rastlöshet.

När man tar drogen eller fortsätter med beteendet så försvinner abstinensen tillfälligt, men efter ett tag så kommer den tillbaka igen och då vill man bli kvitt abstinensen och det är då lätt hänt att man tar drogen elelr fortsätter med beteendet oftare än man tror. Tecken på att man missbrukar eller är beroende är att man ägnar mer och mer tid åt drogen, man tänker mer och mer på den, och trots att man försöker sluta så misslyckas man och fortsätter med beteendet/drogen.


Exempel på olika typer av missbruk är:


Sexmissbruk

Det är ett tvångsmässigt beroende av sex och det påverkar missbrukarens tankar, handlingar och val personen gör i livet. En våldtäktsman/våldtäktskvinna är ett exempel på en sexmissbrukare.


Narkotikamissbruk


Det är då en person har ett behov utav narkotiska preparat som t.ex bensodiazepiner och opiater. Det kallas för narkomani. Men folk som är beroende av andra droger än dom narkotiska brukar även dom kallas för narkomaner. Exempel på andra typer av droger är hallucinogener och amfetaminer.


Alkoholmissbruk


Det finns många olika definitioner på vad alkoholmissbruk är. Men en person som känner en dragning till att förtära alkohol och fortsätter trots att det får negativa sociala konsekvenser och hälsoproblem som följd.


Läkemedelsmissbruk


Det är väldigt vanligt att personer som får läkemedel utskrivet använder det under tillfällen det inte är menat för eller att man tar en starkare dos än vad man ska. Användning utav läkemedel under en längre tid kan ofta skapa ett fysiskt beroende hos användaren. Det går till så att kroppen vänjer sig vid ämnet och behovet blir större, man behöver en starkare dos för att känna av lika mycket som man gjorde tidigare. Ifall man använder vissa läkemedel under lägnre tid kan det ge motsatt effekt, alltså att t.ex smärtlindrande kan ge mer värk.


Maktmissbruk


Det är när man missbrukar den makt man har för sina egna fördelar. Ett exempel på maktmissbruk är då en polis använder övervåld mot en brottsling.


Köpmissbruk


Det är ett psykiskt beroende och ett tvångsmässigt beteende. Shoppandet sätter igång hjärnans belöningssystem och frigör dopamin, som är en av de viktigaste signalsubstanserna i det centrala nervsystemet. Tecken som syns hos de som är köpmissbrukare kan vara att personen förnekar sitt shoppande, blir irriterad och rastlös om personen inte har möjlighet att shoppa, beloppen ökar och ökar eller om personen ständigt tänker på shopping.

Spelmissbruk


Det kan både vara ett socialt och psykiskt beroende utav så kallade hasardspel (spel om pengar eller andra saker). Det är vanligt att man spelar för allt högre och högre summor för att få den "kick" man kan få. Vanliga symptom på en människa med spelberoende är rastlöshet och att personen lätt blir irriterad.


Internetmissbruk


Det är då man använder internet överdrivet mycket som ett tvångsmässigt beteende. Hjärnans belöningssystem utvecklar ett beroende av känslor man kan få då man sitter vid internet som t.ex bekräftelse. En person som missbrukar internet kan bl.a få problem med relationer, skola, jobb, relationer och sömnen.


Blandmissbruk


Ett blandmissbruk är då man blandar olika preparat som t.ex narkotika och alkohol. Man har oftast en huvuddrog och något mer som väger upp det hela,

t.ex att man tar bensodiazepiner som huvuddrog och sedan sväljer den med alkohol för att få ökad effekt. Men man kan också göra det för att minska biverkningarna från huvuddrogen.


Kenta Gustafsson om livet som en heroinist
I länken ovanför berättar Kent Gustafsson om hur hans vardag ser ut som en heroinist.

Henrik Ågren MP3A


Missbruk, vad är orsakerna?
Det finns många olika typer av missbruk. I denna text kommer fokus ligga på drogmissbruk.
Ett missbruk har ingen tydlig orsak som till exempel ett virus, utan det är flera olika faktorer som spelar in och i sin tur kan leda till ett missbruk. Det finns inte någon speciell människotyp som har större benägenhet att bli missbrukare. Vi påverkas istället av vissa psykosociala omständigheter. Dessa faktorer kan delas upp i sociala och psykologiska omständigheter.

Sociala
De sociala faktorerna handlar mycket om familjesituation och uppväxt, men även umgänge och påverkan från omvärlden. Om den umgängeskrets man tillhör har en positiv inställning till droger är det lätt att personen i fråga tar till sig dessa värderingar och hamnar i ett missbruk.

Psykologiska
Det finns inga speciella karaktärsdrag som leder till ett missbruk. Psykologiska faktorer kan dock vara dåligt självförtroende, brist av kärlek och uppmärksamhet. Även dålig självkänsla och utanförskap kan vara faktorer.

Traumatiska upplevelser och hemska händelser som man bevittnat eller varit med om kan också vara bidragande orsaker. Om man till exempel blivit utsatt för misshandel i barndomen, eller blivit mobbad, kan detta vara anledningar som gör att man fastnar i missbruk. Man brukar säga att missbruk är ett symptom på depression.

Behandling för missbrukare
Det finns flera olika typer av behandling på grund av att alla missbrukares situation och problem är olika. Oftast gör man en intervju med personen som ska behandlas för att ta reda på vilken metod man ska använda.

Avgiftning
En vanlig väg att gå är avgiftning och behandling av abstinensbesvär. Beroende på omständigheter kring missbrukaren kan detta utföras på en klinik eller i hemmet. I vissa fall behövs medicinering för att hjälpa till med avgiftningen samt abstinensproblemen. Det allra vanligaste målet är total avvänjning, men i vissa fall kan målet vara att minska användningen av droger och få kontroll över missbruket. I dagsläget finns det vissa experter som påstår att den mest effektiva behandlingen av tunga drogmissbrukare är att hjälpa dem att få sitt missbruk under kontroll, istället för att ha total avvänjning som mål.
Terapi
En annan behandlingsmetod är olika typer av terapier. Terapier används ofta efter patienten genomgått avgiftning och har som mål att minska risken för återfall. En vanlig terapi är kognitiv beteendeterapi, som syftar på att bryta tankemönster och ändra beteenden som kan leda till återfall. Andra terapier är till exempel psykodynamisk terapi, gruppterapi, familjeterapi och själv-hjälp-grupper.


Simon From NV2B