Missbruk
prescription-drug-abuse.jpg


Vad är missbruk?Missbruk är användning av ex droger på ett sådant sätt att det är dåligt för den missbrukande personen och dess omgivning. Missbruk finns i flera olika typer, som ex: drogmissbruk, alkoholmissbruk, sexmissbruk, spelmissbruk, läkemedelsmissbruk, köpmissbruk och matmissbruk.Jag har i mitt arbete om missbruk främst valt att inrikta mig mot drog- och alkoholmissbruk.
I Sverige är det olagligt att inneha, köpa, sälja, låna, byta eller ge bort narkotika. Att odla eller på något sätt framställa narkotika är också olagligt. Narkotika får inte transporteras, förpackas eller lagras.
Straff för narkotikabrott bestäms efter hur allvarligt narkotikabrottet är. Om det är ett ringa narkotikabrott är maxstraffet som domstolen kan döma till böter eller fängelse upp till sex månader. Vid allvarligare brott blir domen alltid fängelse, vilket är maximalt tre år. Om det är ett grovt narkotikabrott blir domen fängelse i minst två till tio år.
FILM:
http://svtplay.se/v/2511613/mittnytt/_jag_tankte_aldrig_pa_riskerna_


Hur påverkas man av missbruk?
* Humörsvängningar - Personen kan gå från att ena stunden vara på gott humör till att bli väldigt nedstämd. Eller mentalt närvarande/frånvarande. Oro/rastlöshet liksom plötsliga raseriutbrott.Ett generellt tecken på missbruk är humörsvängningar.
* Frånvaro på jobb/skola/relationer - Personen kommer allt oftare försent eller dyker inte upp överhuvudtaget, tar långa pauser/raster. Speciellt måndagar är vanliga för frånvaro från jobb/skola osv.En person som missbrukar får oftast dålig sömn, huvudvärk och besvär med mage/tarmar. Personen orkar inte kliva upp tidigt på morgonen.
* Sämre prestationsförmåga - Personen presterar allt sämre på jobbet/skolan/vardagliga livet. Personen orkar inte med så mycket, är inte riktigt med i diskussioner och arbetar långsamt. Sömnen och hälsan hos en missbrukare försämras eftersom man påverkas av drogerna.

* Problem med ekonomin - Personen har problem med att hålla sin ekonomi, eftersom det går mycket pengar till att finansiera sitt missbruk.


1488645.jpg


Vad beror missbruk på?Att en person inleder ett missbruk kan bero på flera olika orsaker. Att en person hamnar i ett missbruk behöver inte betyda att han eller hon har det jobbigt hemma. Det är oftast inte så att en person har för avsikt att börja missbruka droger eller alkohol, utan det är ett beroende som växer fram och som sedan blir för stort för personen att hantera. Det är vanligt att tonåringar någon gång provar på droger som alkohol och narkotika. I dagens samhälle har ungdomar en mycket större acceptans mot alkohol och droger än vad det var för 10 år sedan. Det är också relativt enkelt att få tag i droger vilket gör att det är lättare för personer att prova på att använda droger. I tonåren sker många förändringar och en nyfikenhet och lust att upptäcka "livet", prova på nya saker uppkommer. Ju yngre man är när man börjar att använda droger desto större är risken för att man fastnar i ett beroende av att använda sig av det i fortsättningen. Det är också vanligt att de som testar tror att det ska vara lättare att sluta än vad det faktiskt är. Har man provat en drog är det ofta så att man vill prova en annan, vilket senare kan växa vidare till att man börjar använda tyngre droger.
Att prova på droger ger en kick, både av berusningsmedlet i sig samt att det är förbjudet. Men att använda droger kan med stor risk leda till ett missbruk eftersom att man kanske inte fick riktigt den effekt man ville ha när man provade första gången, eller att man vill återuppleva den sinnestämning man hamnade i av drogerna. Men att en person börjar att missbruka droger och alkohol kan också bero på psykiska och sociala problem. Att använda droger kan hjälpa till att lindra de behov som personen inte får tillfredsställda. Det kan också hjälpa vissa att fly från verkligheten och de problem som tynger ned dem. Det kan vara en otrygg barndom, skilsmässor, dåliga arbetssituationer, arbetslöshet, relationsproblem. Depressioner kan också vara en viktig faktor till att en person inleder ett missbruk.
"Alkohol får mig att kvickna till. Efter några klunkar konjak slutar jag att tänka på dig" - Marguerite Yourcenar


Vilken hjälp finns det?
För de som har hamnat, riskerar att hamna i eller har funderingar kring droger och missbruksproblem finns massor med hjälp. Om man har en ungdom i familjen som behöver hjälp kan man vända sig till ett ungdomscenter eller ungdomsmottagningen eller tala med skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog. Då får man hjälp i processen att komma ur missbruket. Föräldrarna kan också få hjälp och stöd i form av samtalsterapi och rådgivning bland annat. Att se på en ungdoms tester av droger skall inte ses som ett fenomen som hör till ungdomen utan tecken på svårigheter i ungdomens livssituation. Ungdomar är idag allt mer villiga till att prova på doger och alkohol, det är också vanligare med allt yngre som provar på berusningsmedel, exempelvis elvaåriga pojkar som sniffar lim. Det vanligaste medlet för missbruk idag är hasch och amfetamin. Om man missbrukar flera olika medel samtidigt är det svårare att ta sig ur missbruket eftersom man använder sig och av och är beroende av flera olika medel. Det är också riskfyllt att blanda droger för att förstärka effekterna av berusningen, det vill säga att man kombinerar alkohol och läkemedel vilket ger stora livshotande risker. Missbruk har stor risk för att leda till en persons död om man inte får hjälp, det är viktigt att man så tidigt som möjligt tar kontakt med någon som kan hjälpa en ur ens missbruk.
Att fundera på:

Var går gränsen mellan att "bruka" och missbruka droger/alkohol?
Är det OK att testa droger?


Petra E Led3a


KÄLLOR:
http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/10-tecken-pa-missbruk/190736.html

http://www.drogportalen.se/Lagar/Narkotikalagar/