ONDSKAOndska kan ses på olika sätt, det kan vara ex. en kränkning av eller avsikt att bryta mot något moraliskt. Ondskan är oftast sedd som motsatsen till god. Definitioner av onda varierar tillsammans med de grundläggande orsakerna, men åtgärder som allmänt anses vara onda inkluderar: medvetet och avsiktliga missgärningar, diskriminering avsedd för att skada andra, förnedringen av människor och förstörelselust.

Västerländsk filosofi

Ondskan är det som inte är bra. Bibeln definierar onda som villkor för att vara ensam. I denna bemärkelse kan onda ses som strider mot, eller ligger utanför samhället, både i fråga om värderingar och åtgärder.
Vissa författare, har delat onda i moraliskt onda eller harms som begås av vissa agent. och fysisk ondska, skadar följd av naturkatastrofer, sjukdom eller andra agentlöst orsaker.

Religiösa begrepp på ondska

Islam:
Det finns ingen begreppet absolut ont i Islam. Inom Islam anses det viktigt att tro att alla goda och onda kommer från Allah och detta onda kommer från mänskligheten på grund av att dess val att olydiga Allahs order.
Muhammad hävdade, "När onda eller missdåd görs mot Allah, som reciteras den stora Kalimah inte hindrar ogärningsmän från att begå onda".

Kristen:

Kristen teologi ritar sin begreppet onda från gamla och Nya testamentet. I gamla testamentet, är ondska förstås ett motstånd mot Gud, liksom något olämpligt eller sämre. I det nya testamentet på grekiska används ordet poneros för att ange olämplighet, medan kakos används för att referera till motstånd mot Gud i den mänskliga sfären.

Judisk:

Inom judendomen är ondska resultatet av forsaking Gud. Judendomen betonar lydnad inför Guds lagar som skriven i Torah och lagar och ritualer som fastställs i Mishnah och Talmud.
Vissa former av judendomen personifierar inte ondskan i Satan; i stället anser de att mänskliga hjärtat i sin natur är böjda mot bedrägeri, även om människor är ansvarig för sina val. Satan ses som en som testar oss för Gud snarare än som arbetar mot Gud, och onda, som i de kristna samfund som ovan, är en fråga om val.

Källa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Evil
DEFINITION - ELAKHET OCH ONDSKA

I skönlitteraturen används i stort sett alltid principen ”god vs. ond”. Det är enklast att lägga märke till i böcker skrivna inom fantasygenren och liknande; men även välkända barnsagor har oftast ett tydligt begrepp om vad som är ondska och godhet. Även i mer verklighetstrogna böcker som inte innehåller drakar eller förbannelser så är det oftast så att huvudpersonen (protagonist, god) har en person i sin omgivning som försöker trycka ner, mobba eller förstöra (antagonist, ond) för huvudpersonen. Den sortens antagonist skulle dock i alla fall inte jag räkna som ”ond” – det är en ganska stor överdrift, det är snarare någon som bara är elak. Det är en väldig skillnad på ondska och elakhet. Vad man uppfattar som ondska är också rätt så individuellt – om en djurvän ser hur ett djur plågas till döds kan det vara höjden av ondska, men för någon som är rädd för eller avskyr djur så ses inte djurplågeriet som en lika ondsint handling. Det finns alltså en skillnad på handling och handling.

Som tidigare sagt, ondska och elakhet är inte samma sak. Ondska är något mer oidentifierbart som är ohyggligt och skräckinjagande. Elakhet är mer ett personangrepp, "vad ful du är", "idiot", etc. Det är konkret på ett sätt som inte ondska är, då ondska ofta är upphöjt och större än personangrepp. Inte att förglömma dock är att det alltid finns en anledning bakom ondskan och alla former av elakhet, stora som små. Vi föds inte onda - vi föds ju inte med vår personlighet utan utvecklar våra tankar och åsikter med hjälp av miljön, familj och vänner. Det är sällan någon är ond bara för att vara ond, precis som de flesta handlingar har en tanke och anledning bakom sig. Ondska föds ur situationer. Det är sällan någon som i mångfald betraktas som ond själv ser sig själv som ond. Dock, bara för att man utför en ondsint handling så betyder det inte att man är en elak eller person med ondska i sinnet. Stanley Milgrams utförde 1963 ett socialpsykologiskt lydnadsexperiment som gav chockerande resultat gällande människans beteende under en auktoritär ledare. Trots att det egentligen går emot ens moral att utföra vissa handlingar som kan skapa lidande och död på eget bevåg så vågar inte många säga emot en ledare.

Det är inte det enklaste att ge ondskan ett utseende men det har i alla fall Selmer Bringsjord försökt att göra. Han har skapat den onda karaktären "E". Han gjorde även en checklista på vad som räknas till ondsinta karaktärsdrag. Där ingår bland annat att man agerar utan order från någon annan, har uppsåt att skada, att inte själv avslöja om man är medveten om ens omoraliska handling/ar och det spelar ingen roll om man lyckas eller inte. Det är tanken som räknas även om det är en handling som gör att andra uppmärksammar ondskan. Men de flesta av oss har nog en egen bild av ondska med hjälp av våra egna värderingar.

"E"
1.1354618TS1278244133408_slot100slotWide75ArticleFull.jpg

Källor:
Allt Om Vetenskap: - En studie i ondska 2007:
http://www.alltomvetenskap.se/index.aspx?article=1664
Expressen - Forskare: Så ser ondska ut 2008:
http://www.expressen.se/nyheter/1.1354596/forskare-sa-ser-ondska-ut

Av: Johanna Nilsson