KUNSKAPER OM LIVET

en WIKI om LIVSKUNSKAP av kursen livskunskap på Luleå Gymnasieby , Kvarteret ÖRNEN

Kom ihåg planeringen
Vi gör så att alla väljer var sitt tema eller ett tema tillsammans med andra. Väljer läsning, surfar, tittar på film, diskuterar , intervjuar , observerar eller på annat sätt skaffar sig material för sin redovisning om det som intresserar mest under denna termin.Då får du ett utrymme i Kunskaperomlivet wikin.
1: Planera jobbet och lämna planen till Jan-Ivar

OBSERVERA Du som ej gjort planering gör det på wikin. De som lämnat in sätter jag in på en planeringssida på wikin.


2: Researcha och ta reda på så mycket som möjligt om ditt ämne. Glöm inte litteratur , film, konst, samt andra konstnärliga reflektioner om ditt ämne.Jobba också mycket med dispositionen av redovisningen. Layout och disposition lägger du ner lite jobb på. Du kan välja att göra det lite vetenskapligt enligt ovanstående länk eller göra en konstnärlig framställning i layoutad form.
3: Halvtids redovisning tisdag den 17/4 innan påsklovet. Du visar hur långt du kommit på din wikisida. Vi diskuterar fortsättningen.


images.jpg

Kärlekslektionen Watteu Nationalmuseum


OM FILMEN CITIZEN KANECITIZEN KANE


FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER OM CITIZEN KANE

 1. Vilket känt talesätt visualiserar filmen ?
 2. Lägg märke till ROSEBUD . Vad står det för i filmen ?
 3. Vilken psykologisk koppling finns mellan Charles Foster Kane och " ROSEBUD" ?
 4. Formulera den fråga som filmen svarar på ?

Nytt förslag på filmSista uppgiften första terminen är en enkel filmanalys av en film som säger något om våra livsvillkor.


PLANERING VÅRTERMINEN 2012

I utvärderingen av kursen under ht 2011 framkom att de flesta varit nöjda med upplägget.

Anteckningarna om vad man vill fortsätta med gav följande resultat:

RELIGIONER 7 röster

FILMER (exempelvis FLYGA DRAKE ) 7 röster

FILOSOFI 5 röster (Etik)

PSYKOLOGI 5 röster

HISTORIA 4 röster

GENUS FRÅGOR 4 röster

MUSIK 3 röster

Konst 1 röst

Poesi 1 röst

Eftersom kursen inte har en central studieplan har vi diskuterat hur vi

skall lägga upp den och beslutat om att börja med att läsa litteratur

eller jobba med ett tema och redovisa genom

A: Artikel på denna wiki

B: Muntlig redovisning omkring artikeln.

Förslag till arbetsgång

 1. Sök reda på aktuell bok eller sök i någon biblioteksdatabas på aktuellt tema.

 2. Läs och sök även på Internet med samma sökbegrepp.

 3. Fundera på om du kan fördjupa din framställning om boken / temat med intervjuer eller gestaltande berättarsätt som foto, film, musik ,poesi eller dylikt.

 4. Fundera på hur du skall disponera din sida. Rubrik, ingress, brödtext, bilder, teckningar, färg och form.

 5. Gör ordentlig källförteckning. Böcker , intervjuer, egna observationer.

 6. Till internetsidor skapar du länkar , så kallade url vilka ligger i texten eller efter texten. Se "link" här ovan.

 7. Alla artiklar skall ha byline så vi vet vem som skrivit vad. Gärna bildbyline om man vill. 1. images2.jpg
BÖCKERNA ÄR:

 • Begreppet ångest Sören Kirkegaard
 • Ormen Stig Dagerman
 • Masspsykologi och jag analys Sigmund Freud
 • Den borgliga offentligheten Jurgen Habermas
 • Flykten från Friheten
 • Kärlekens Konst Erich Fromm
 • I Begynnelsen var barnet
 • Det självutplånande barnet och sökandet efter en ny identitet Alice Miller
 • Förälskelse och Kärlek Francesco Alberoni
Grundläggningen av sedernas metafysik Immanuel Kant
Dorian Greys porträtt Oscar Wilde (Analys av hedonism)
 • Hur nutidsmänniskan blir lycklig Bertrand Russel
 • Existentialismen är en humanism
 • Fem dramer
 • Muren
 • Orden Jean Paul Sartre

TEMAN
 • KÄRLEK
 • ÅNGEST
 • DEPRESSION
 • MISSBRUK
 • SJÄLVKÄNSLA
 • SJÄLVFÖRTROENDE
 • ONDSKA
 • LYCKA -EUFORI
 • JAGET - IDENTITETEN
Teman bearbetas genom internet sökning, samtal, sökning i böcker, intervjuer och iaktagelser i världen.

2:A UPPGIFTEN ÄR : SKRIV EN ENKEL UPPSATS OM "VAD VILL JAG GÖRA MED MITT LIV ?"


BETYG För 3:or 30/5