Recent Changes

Tuesday, May 29

 1. page space.menu edited UPPHOVSRÄTT PLANERING AV LIVSKUNSKAP Ind.val 11-12 PLANERA PROJEKT ARBETE OM ÅNGEST

  UPPHOVSRÄTT
  PLANERING AV
  LIVSKUNSKAP Ind.val 11-12

  PLANERA PROJEKT
  ARBETE OM ÅNGEST
  (view changes)
  12:09 am

Friday, May 25

 1. page JOHANNA edited ... 1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar…
  ...
  1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar födelsedag med många andra så får du fyra sista siffror vilka är unika för din person. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna är det som visar vilket kön personen har, udda för män och jämna för kvinnor. Samma år som man fyller 100 år byts strecket (-) mellan siffrorna i personnumret ut till ett plus (+). Siffran i personnumret som anger kön byts ut om personen genomgår ett officiellt könsbyte. Det är ett brott att använda någon annans identitet, men en identitet är så mycket mer än bara ett personnummer. Namn, kön, läggning, kultur, religion och värderingar är alla en del av din unika identitet.
  Man kan också argumentera huruvida endast har en identitet. Du beter dig ju inte på samma sätt med dina föräldrar som du gör med dina kompisar eller med främlingar. På grund av dessa tankar anser vissa att man har en social identitet (hur andra uppfattar en) och en personlig identitet (vår självuppfattning och självbild). Våra roller i de olika grupper vi medverkar i är dock utan tvekan alla en del av vår identitet.
  I think history is inextricably linked to identity. If you don't know your history, if you don't know your family, who are you? - Mary Pipher
  Identitetsbyggandet börjar redan i unga år och det finns många olika grundförutsättningar. För tvillingar är det vanligt att de får en gemensam uppväxt eftersom att dem är varandras spegelbilder. Det är inte ovanligt att den ena tvillingen föra den andres eller en gemensam tala för dem båda. Att ha en tvilling kan vara bekvämt på det sättet att man har någon som förstår en och delar mycket av samma erfarenheter men det är också viktigt att de får varsina separata identiteter.
  ...
  tillbaka på. Att veta sin bakgrund är grundläggande för identiteten. Som ung
  ...
  till depressioner.
  Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. - Erich Fromm

  {tonaring.gif} {identitet.gif} aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIllustrationer: Nausikaa
  Att förlora en familjemedlem, idol, partner eller annan stark förebild kan ge upphov till en kris i livet. När någon som har funnits där, som man har skapat en plats i livet åt och som plötsligt försvinner eller dör kan ge en känslor av förvirring och bortkommenhet. Alla hanterar och kommer ut ur kriser olika så det finns inget som bevisar att den självständiga skulle klara sig bättre än någon som är mindre självständig som person. En sorts försvarsmekanism som kan uppkomma under kris är identifikation vilket innebär att man försöker efterlikna någon annans tankar och egenskaper. Motsatsen till detta är projektion då man flyttar över sina karaktärsdrag på någon annan.
  EnIf in the last few years you haven't discarded a major opinion or acquired a new one, check your pulse. You may be dead. - Gelett Burgess
  Ofta finns det något i ens identitet som blir ens signum, något som man alltid kopplas ihop med. Det kan vara något negativt eller positivt beroende på vad för egenskap det är. Att sedan skiljas från detta signum kan vara både befriande, förödande eller en utmaning. Ens
  identitetsutveckling står
  Ett exempel på detta är Theseusskeppet.
  "Skeppet med vilket Theseusoch Atens ungdomar återkom från Kreta hade trettio åror och bevarades av atenarna till och med Demetrius Phalereus tid, eftersom man tog bort de gamla, ruttnande brädorna och ersatte dem med nya, starkare brädor. Skeppet blev ett verkligt exempel bland filosoferpå den logiska frågan om ting som växer: vissa tyckte att det var samma skepp; vissa tyckte att det inte var det."
  En identitet är något man måste hitta självTheseus ursprungliga skepp renoverades och inte borde låta någon annan skriva över på någon annan.
  Patriotism är en del av den nationella identiteten. Att veta sin bakgrund är viktigt
  efter det så återanvändes plankorna för ens identitet. Ofta finns det något i ens identitet som blir ens signum, något som man alltid kopplas ihop med.att bygga ett nytt skepp. Men vilket skepp har nu Theseus egentligen seglat? Det kan vara något negativt eller positivt beroende på vad för egenskap det är. Kön är en enorm del av identiteten just på grund av könsrollerna som finns idag. Speciellt förut var det uddavidare funderingar om en kvinna lämnade husetdetta för att arbeta medan det idag är mer accepterat. Kvinnor förväntas laga mat, skaffa barn och fokusera på hemmet medan mannen är den som äter och arbetar. Att bryta denna traditionella könsroll kan gör att man ses snett på men idag har samhället utvecklats.
  Identiteten över tid. Plastikoperration.
  Identitet
  personnummer, namn
  vill läsa.
  Källor:
  Patientföreningen Benjamin
  Psykologiguiden.se
  Psykologi A B
  - personnummer konkret, namn - går att byt, åsikter - förändras
  namnteckning (ibland kön
  lärobok för gymnasiet av Martin Levander (2003)
  Vardguiden (Skolbarn 6-12 år
  och medborgarskap)
  hemlig identitet
  identitetsstöld
  I think history is inextricably linked to identity. If you don't know your history, if you don't know your family, who are you?
  Mary Pipher
  tonåringen testar på olika identiteter
  ständig utveckling
  En roll i familjen, kompisgänget, klassen, etc. Alla roller tillsammans + värderingar (musik, politik, livsåskådning) = identitet
  speglas i andra. spelgar sig i andra.
  nationell identitet
  identitet man åtar sig, utvecklar eller tillges
  Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. ~Erich Fromm
  "Know thyself?" If I knew myself, I'd run away. ~Johann Wolfgang von Goethe
  If in the last few years you haven't discarded a major opinion or acquired a new one, check your pulse. You may be dead. ~Gelett Burgess
  http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/personnumretsuppbyggnad.4.18e1b10334ebe8bc80001502.html
  http://www.vardguiden.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Skolbarn-6-12-ar/Identitet/
  http://blogg.idg.se/identitetsproblem/2009/02/21/identitetshantering/
  Psykologiboken
  http://www.foreningenbenjamin.com/05.html
  http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=identitet
  Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. ~Erich Fromm
  "Know thyself?" If I knew myself, I'd run away. ~Johann Wolfgang von Goethe
  If in the last few years you haven't discarded a major opinion or acquired a new one, check your pulse. You may be dead. ~Gelett Burgess
  I think history is inextricably linked to identity. If you don't know your history, if you don't know your family, who are you?
  Mary Pipher
  tonåringen testar på olika identiteter
  ständig utveckling
  identifierar sig kraftigt med något som sedan tas ifrån en kan leda till kris
  identitet viktigt
  En roll i familjen, kompisgänget, klassen, etc. Alla roller tillsammans + värderingar (musik, politik, livsåskådning) = identitet
  speglas i andra. spelgar sig i andra.
  tvillingar - delad identitet?
  könsroller
  nationell identitet
  sexuell identitet
  identitet man åtar sig, utvecklar eller tillges
  Tonåringar 13-19 år)
  Skatteverket

  (view changes)
  10:02 am
 2. page JOHANNA edited ... Identitetsbyggandet börjar redan i unga år och det finns många olika grundförutsättningar. För…
  ...
  Identitetsbyggandet börjar redan i unga år och det finns många olika grundförutsättningar. För tvillingar är det vanligt att de får en gemensam uppväxt eftersom att dem är varandras spegelbilder. Det är inte ovanligt att den ena tvillingen föra den andres eller en gemensam tala för dem båda. Att ha en tvilling kan vara bekvämt på det sättet att man har någon som förstår en och delar mycket av samma erfarenheter men det är också viktigt att de får varsina separata identiteter.
  Den kraftigaste utvecklingen sker oftast under tonåren och puberteten, tiden då man bryter sig fri från sina föräldrar och börjar stå på egna ben. Fokuset blir större gentemot kompisarna och skolan med hemmet och familjen som en bas att falla tillbaka på. Som ung provar man ofta på olika roller och stilar för att till slut hitta en där man känner att man trivs och blir accepterad. Det är oftast under den här tiden som könsidentiteten och den sexuella läggningen upptäcks. För den som inte har en identitet eller läggning inom normen kan det vara väldigt jobbigt om man möts av motreaktioner. Att uthärda påhopp för den man är eller att tvingas trycka undan sina egentliga värderingar skapar en osäker karaktär eller ett alter ego som man använder för att stå ut med vardagen och är inte en upplevelse som någon borde behöva gå igenom. Det är viktigt att känna att man har en passande identitet så att man kan känna sig trygg i sig själv och inte känner sig tom och vilsen, vilket i långa loppet kan leda till depressioner.
  {tonaring.gif} {identitet.gif}
  Illustrationer:
  {identitet.gif} aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIllustrationer: Nausikaa
  Att förlora en familjemedlem, idol, partner eller annan stark förebild kan ge upphov till en kris i livet. När någon som har funnits där, som man har skapat en plats i livet åt och som plötsligt försvinner eller dör kan ge en känslor av förvirring och bortkommenhet. Alla hanterar och kommer ut ur kriser olika så det finns inget som bevisar att den självständiga skulle klara sig bättre än någon som är mindre självständig som person. En sorts försvarsmekanism som kan uppkomma under kris är identifikation vilket innebär att man försöker efterlikna någon annans tankar och egenskaper. Motsatsen till detta är projektion då man flyttar över sina karaktärsdrag på någon annan.
  En identitetsutveckling står aldrig stilla, du kommer inte vara samma person om tio år som du är idag. Du kommer att ha nya erfarenheter, tankar och ha mött nya människor som har haft en större eller mindre påverkar på ditt liv. Inom filosofin finns det olika sätt att se identiteten över tid. Våra celler förändras, vi åldras, ömsar skinn och tappar hår men den åttaåring som idag är åttio ser vi fortfarande som samma person. Om däremot en hjärntransplantation sker eller om en helt ny kropp med samma huvud skapas så är det inte lika självklart om det är samma person.
  (view changes)
  9:34 am
 3. page JOHANNA edited aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIdentitet = {who-am-i_125956776_138742420.jpg} = aaa…

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIdentitet
  = {who-am-i_125956776_138742420.jpg}
  =
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIdentitet
  {who-am-i_125956776_138742420.jpg}

  1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar födelsedag med många andra så får du fyra sista siffror vilka är unika för din person. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna är det som visar vilket kön personen har, udda för män och jämna för kvinnor. Samma år som man fyller 100 år byts strecket (-) mellan siffrorna i personnumret ut till ett plus (+). Siffran i personnumret som anger kön byts ut om personen genomgår ett officiellt könsbyte. Det är ett brott att använda någon annans identitet, men en identitet är så mycket mer än bara ett personnummer. Namn, kön, läggning, kultur, religion och värderingar är alla en del av din unika identitet.
  Man kan också argumentera huruvida endast har en identitet. Du beter dig ju inte på samma sätt med dina föräldrar som du gör med dina kompisar eller med främlingar. På grund av dessa tankar anser vissa att man har en social identitet (hur andra uppfattar en) och en personlig identitet (vår självuppfattning och självbild). Våra roller i de olika grupper vi medverkar i är dock utan tvekan alla en del av vår identitet.
  (view changes)
  9:34 am
 4. page JOHANNA edited Identitet aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIdentitet = {who-am-i_125956776_138742420.jpg…

  IdentitetaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIdentitet
  = {who-am-i_125956776_138742420.jpg}
  =

  1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar födelsedag med många andra så får du fyra sista siffror vilka är unika för din person. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna är det som visar vilket kön personen har, udda för män och jämna för kvinnor. Samma år som man fyller 100 år byts strecket (-) mellan siffrorna i personnumret ut till ett plus (+). Siffran i personnumret som anger kön byts ut om personen genomgår ett officiellt könsbyte. Det är ett brott att använda någon annans identitet, men en identitet är så mycket mer än bara ett personnummer. Namn, kön, läggning, kultur, religion och värderingar är alla en del av din unika identitet.
  ...
  argumentera huruvida man endast har
  Identitetsbyggandet börjar redan i unga år och det finns många olika grundförutsättningar. För tvillingar är det vanligt att de får en gemensam uppväxt eftersom att dem är varandras spegelbilder. Det är inte ovanligt att den ena tvillingen föra den andres eller en gemensam tala för dem båda. Att ha en tvilling kan vara bekvämt på det sättet att man har någon som förstår en och delar mycket av samma erfarenheter men det är också viktigt att de får varsina separata identiteter.
  Den kraftigaste utvecklingen sker oftast under tonåren och puberteten, tiden då man bryter sig fri från sina föräldrar och börjar stå på egna ben. Fokuset blir större gentemot kompisarna och skolan med hemmet och familjen som en bas att falla tillbaka på. Som ung provar man ofta på olika roller och stilar för att till slut hitta en där man känner att man trivs och blir accepterad. Det är oftast under den här tiden som könsidentiteten och den sexuella läggningen upptäcks. För den som inte har en identitet eller läggning inom normen kan det vara väldigt jobbigt om man möts av motreaktioner. Att uthärda påhopp för den man är eller att tvingas trycka undan sina egentliga värderingar skapar en osäker karaktär eller ett alter ego som man använder för att stå ut med vardagen och är inte en upplevelse som någon borde behöva gå igenom. Det är viktigt att känna att man har en passande identitet så att man kan känna sig trygg i sig själv och inte känner sig tom och vilsen, vilket i långa loppet kan leda till depressioner.
  {tonaring.gif} {identitet.gif}
  Illustrationer: Nausikaa

  Att förlora en familjemedlem, idol, partner eller annan stark förebild kan ge upphov till en kris i livet. När någon som har funnits där, som man har skapat en plats i livet åt och som plötsligt försvinner eller dör kan ge en känslor av förvirring och bortkommenhet. Alla hanterar och kommer ut ur kriser olika så det finns inget som bevisar att den självständiga skulle klara sig bättre än någon som är mindre självständig som person. En sorts försvarsmekanism som kan uppkomma under kris är identifikation vilket innebär att man försöker efterlikna någon annans tankar och egenskaper. Motsatsen till detta är projektion då man flyttar över sina karaktärsdrag på någon annan.
  En identitetsutveckling står aldrig stilla, du kommer inte vara samma person om tio år som du är idag. Du kommer att ha nya erfarenheter, tankar och ha mött nya människor som har haft en större eller mindre påverkar på ditt liv. Inom filosofin finns det olika sätt att se identiteten över tid. Våra celler förändras, vi åldras, ömsar skinn och tappar hår men den åttaåring som idag är åttio ser vi fortfarande som samma person. Om däremot en hjärntransplantation sker eller om en helt ny kropp med samma huvud skapas så är det inte lika självklart om det är samma person.
  (view changes)
  9:33 am
 5. file identitet.gif uploaded
  9:29 am
 6. file tonaring.gif uploaded
  9:26 am
 7. page JOHANNA edited IDENTITET Identitet 1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. …
  IDENTITET
  Identitet

  1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar födelsedag med många andra så får du fyra sista siffror vilka är unika för din person. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna är det som visar vilket kön personen har, udda för män och jämna för kvinnor. Samma år som man fyller 100 år byts strecket (-) mellan siffrorna i personnumret ut till ett plus (+). Siffran i personnumret som anger kön byts ut om personen genomgår ett officiellt könsbyte. Det är ett brott att använda någon annans identitet, men en identitet är så mycket mer än bara ett personnummer. Namn, kön, läggning, kultur, religion och värderingar är alla en del av din unika identitet.
  Man kan också argumentera huruvida man endast har en identitet. Du beter dig ju inte på samma sätt med dina föräldrar som du gör med dina kompisar eller med främlingar. På grund av dessa tankar anser vissa att man har en social identitet (hur andra uppfattar en) och en personlig identitet (vår självuppfattning och självbild). Våra roller i de olika grupper vi medverkar i är dock utan tvekan alla en del av vår identitet.
  ...
  En identitetsutveckling står aldrig stilla, du kommer inte vara samma person om tio år som du är idag. Du kommer att ha nya erfarenheter, tankar och ha mött nya människor som har haft en större eller mindre påverkar på ditt liv. Inom filosofin finns det olika sätt att se identiteten över tid. Våra celler förändras, vi åldras, ömsar skinn och tappar hår men den åttaåring som idag är åttio ser vi fortfarande som samma person. Om däremot en hjärntransplantation sker eller om en helt ny kropp med samma huvud skapas så är det inte lika självklart om det är samma person.
  Ett exempel på detta är Theseusskeppet.
  ...
  med vilket Theseus ochTheseusoch Atens ungdomar
  ...
  exempel bland filosofer påfilosoferpå den logiska
  ...
  var det."
  BÅTEXEMPLET En

  En
  identitet är
  Patriotism är en del av den nationella identiteten. Att veta sin bakgrund är viktigt för ens identitet. Ofta finns det något i ens identitet som blir ens signum, något som man alltid kopplas ihop med. Det kan vara något negativt eller positivt beroende på vad för egenskap det är. Kön är en enorm del av identiteten just på grund av könsrollerna som finns idag. Speciellt förut var det udda om en kvinna lämnade huset för att arbeta medan det idag är mer accepterat. Kvinnor förväntas laga mat, skaffa barn och fokusera på hemmet medan mannen är den som äter och arbetar. Att bryta denna traditionella könsroll kan gör att man ses snett på men idag har samhället utvecklats.
  Identiteten över tid. Plastikoperration.
  (view changes)
  9:24 am
 8. page JOHANNA edited IDENTITET 1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att …
  IDENTITET
  1947 införde Sverige personnummer som identitetsbeteckning, ÅÅMMDD-XXXX. Eftersom att du delar födelsedag med många andra så får du fyra sista siffror vilka är unika för din person. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna är det som visar vilket kön personen har, udda för män och jämna för kvinnor. Samma år som man fyller 100 år byts strecket (-) mellan siffrorna i personnumret ut till ett plus (+). Siffran i personnumret som anger kön byts ut om personen genomgår ett officiellt könsbyte. Det är ett brott att använda någon annans identitet, men en identitet är så mycket mer än bara ett personnummer. Namn, kön, läggning, kultur, religion och värderingar är alla en del av din unika identitet.
  ...
  vår identitet.
  Identitetsbyggandet

  Identitetsbyggandet
  börjar redan
  ...
  separata identiteter.
  Den kraftigaste utvecklingen sker oftast under tonåren och puberteten, tiden då man bryter sig fri från sina föräldrar och börjar stå på egna ben. Fokuset blir större gentemot kompisarna och skolan med hemmet och familjen som en bas att falla tillbaka på. Som ung provar man ofta på olika roller och stilar för att till slut hitta en där man känner att man trivs och blir accepterad. Det är oftast under den här tiden som könsidentiteten och den sexuella läggningen upptäcks. För den som inte har en identitet eller läggning inom normen kan det vara väldigt jobbigt om man möts av motreaktioner. Att uthärda påhopp för den man är eller att tvingas trycka undan sina egentliga värderingar skapar en osäker karaktär eller ett alter ego som man använder för att stå ut med vardagen och är inte en upplevelse som någon borde behöva gå igenom. Det är viktigt att känna att man har en passande identitet så att man kan känna sig trygg i sig själv och inte känner sig tom och vilsen, vilket i långa loppet kan leda till depressioner.
  Att förlora en familjemedlem, idol, partner eller annan stark förebild kan ge upphov till en kris i livet. När någon som har funnits där, som man har skapat en plats i livet åt och som plötsligt försvinner eller dör kan ge en känslor av förvirring och bortkommenhet. Alla hanterar och kommer ut ur kriser olika så det finns inget som bevisar att den självständiga skulle klara sig bättre än någon som är mindre självständig som person. En sorts försvarsmekanism som kan uppkomma under kris är identifikation vilket innebär att man försöker efterlikna någon annans tankar och egenskaper. Motsatsen till detta är projektion då man flyttar över sina karaktärsdrag på någon annan.
  En identitetsutveckling står aldrig stilla, du kommer inte vara samma person om tio år som du är idag. Du kommer att ha nya erfarenheter, tankar och ha mött nya människor som har haft en större eller mindre påverkar på ditt liv. Inom filosofin finns det olika sätt att se identiteten över tid. Våra celler förändras, vi åldras, ömsar skinn och tappar hår men den åttaåring som idag är åttio ser vi fortfarande som samma person. Om däremot en hjärntransplantation sker eller om en helt ny kropp med samma huvud skapas så är det inte lika självklart om det är samma person.
  ...
  är Theseusskeppet.
  "Skeppet med vilket Theseus och Atens ungdomar återkom från Kreta hade trettio åror och bevarades av atenarna till och med Demetrius Phalereus tid, eftersom man tog bort de gamla, ruttnande brädorna och ersatte dem med nya, starkare brädor. Skeppet blev ett verkligt exempel bland filosofer på den logiska frågan om ting som växer: vissa tyckte att det var samma skepp; vissa tyckte att det inte var det."
  BÅTEXEMPLET En identitet är något man måste hitta själv och inte borde låta någon annan skriva över på någon annan.
  (view changes)
  9:22 am

More